NEOLIGHT  เริ่มธุรกิจ ค้าขายโคมไฟแต่งบ้านสวยงาม จากการ เป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าจากผู้นำเข้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535   จากการเรียนรู้  ผิด ถูก ตลอดเวลา ที่ผ่านมา และความมุ่งมั่นที่จะยืนอยู่บนเส้นทางธุรกิจนี้อย่างถาวร  เราไม่เคยละเลยปัญหาที่เกิดขึ้นจาก ตัวกลางผู้นำเข้าสินค้า ซึ่งทำให้เราแก้ไขปัญหาได้ไม่ตรงจุด

NEOLIGHT จึงได้ผันตัวเองจาก ผู้จัดจำหน่าย เป็น ผู้นำเข้าสินค้าโดยตรง มาตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา

NEOLIGHT  เข้าถึงแหล่งโรงงานผู้ผลิตและผู้ออกแบบสินค้า ได้มีโอกาสร่วมกัน พูดคุย ปรึกษา และแก้ไขปัญหา อย่างแท้จริง

NEOLIGHT  ไม่หยุดอยู่กับที่ ในการคัดสรรสินค้าที่ดีที่สุด มาให้กับลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

NEOLIGHT   ขายสินค้าราคายุติธรรม  ยกเว้นสินค้าที่กำลังจะพ้นสมัยและโคมไฟมือ 2 ซึ่งเป็นสินค้าตัวโชว์รับคืนจากห้างชั้นนำ เพือเป็นการขายเคลียล้างสต้อกให้หมดไป  สินค้าปลายสต้อก มีจำนวนไม่มากค่ะ ราคาพิเศษ

NEOLIGHT  ไม่มีนโยบายขายสินค้าราคาแพงลิบลิ่วจนเกินจริง แต่เราจะคำนึงถึงความคุ้มค่าของสินค้าที่คุณลูกค้าจะได้รับ ซึ่งนอกเหนือจากความคุ้มค่าแล้ว  การบริการหลังการขาย เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่ทีมงาน NEOLIGHT  พร้อมมอบให้จากใจของพวกเราทุกคนค่ะ

 บริษัท ซีเอสที นีโอไลท์ จำกัด   เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0745548001357 ดำเนินกิจการค้าปลีกโคมไฟตกแต่งบ้าน 


.....#โคมไฟนีโอไลท์ เรายึดมั่นในความซื่อสัตย์ และจริงใจต่อการบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย เป็นสำคัญ
......เรามีช่องทางการติดต่อที่ให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้ดังนี้...