Categories
Menu

หมวดหมู่

สถานะสินค้า

ป้ายกำกับ

โคมไฟลวงสลิง

โคมไฟลวงสลิง 

โคมไฟลวงสลิง  There are 21 products.

 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง/แก้ว หลอดไฟ ขั้ว GU 10 (7 หลอด) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  13,900.00 ฿
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง/แก้ว หลอดไฟ ขั้ว GU 10 (7 หลอด) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  11,900.00 ฿
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง/แก้ว หลอดไฟ ขั้ว GU 10 (6 หลอด) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  8,900.00 ฿
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง ขนาด 53*170 Cm. วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง/แก้ว หลอดไฟ ขั้ว GU 10 (7 หลอด) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  15,000.00 ฿
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง ขนาด 48*133 Cm. วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง/แก้ว หลอดไฟ ขั้ว GU 10 (5 หลอด) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  9,900.00 ฿
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง ขนาด 48*85 Cm. วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง/แก้ว หลอดไฟ ขั้ว GU 10 (5 หลอด) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  7,900.00 ฿
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง ขนาด/น้ำหนัก 66*220 Cm./27 kg. วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง หลอดไฟ ขั้ว GU 10 (9หลอด) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  18,000.00 ฿
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง ขนาด 80*52 Cm. วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง หลอดไฟ ขั้ว GU 10 (10 หลอด) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  13,900.00 ฿
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง/แก้ว หลอดไฟ ขั้ว GU 10 (7 หลอด) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  15,900.00 ฿
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง ขนาด 60*60*90 Cm. วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง/แก้ว หลอดไฟ ขั้ว GU 10 (7 หลอด) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  9,900.00 ฿
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง ขนาด 60*100 Cm. วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง หลอดไฟ ขั้ว GU 10 (7 หลอด) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  8,900.00 ฿
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง ขนาด/น้ำหนัก 60*160 Cm./12.5 kg. วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง หลอดไฟ ขั้ว GU 10 (9 หลอด) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  16,900.00 ฿
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง ขนาด 48*75 Cm. วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง หลอดไฟ ขั้ว GU 10 (6 หลอด) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  7,900.00 ฿
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง ขนาด/น้ำหนัก 48*200 Cm./20.5 kg. วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง หลอดไฟ ขั้ว GU 10 (5 หลอด) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  14,900.00 ฿
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง ขนาด 50*100 Cm. วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง หลอดไฟ ขั้ว GU 10 (6 หลอด) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  14,900.00 ฿
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง ขนาด วงนอก70ซม. วงกลาง50ซม. วงใน30ซม. สายสามารถปรับระดับได้. วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง หลอดไฟ LED 2สีสลับ) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  16,500.00 ฿ 17,900.00 ฿
  Reduced price!
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง ขนาด วงนอก60ซม. วงใน40ซม. สายสามารถปรับระดับได้. วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง หลอดไฟ LED 2สีสลับ) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  11,900.00 ฿
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง หลอดไฟ LED 2สีสลับ) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  12,900.00 ฿ 13,900.00 ฿
  Reduced price!
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง หลอดไฟ LED 2สีสลับ) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  22,900.00 ฿
  In Stock
 • In stock

  รายละเอียดโคมไฟ ไฟลวดสลิง เป็นสินค้าสั่งพิเศษ รอสั่ง45-60วัน ขนาด 80*80*300ซม.สายสามารถปรับระดับได้ ลูกเล็ก20ลูก ลูกใหญ่6ลูก วัสดุ คริสตัล/ลวดสลิง หลอดไฟ LED 2สีสลับ) ราคายังไม่รวมหลอดไฟและค่าจัดส่ง มีบริการจัดส่งทางเคอร์รี่ ทั่วประเทศไทย ค่าส่งคิดตามจริง

  39,000.00 ฿
  In Stock
Showing 1 - 21 of 21 items
Compare