pre order

สินค้าสั่งพิเศษ  PRE ORDER 60-75 วัน

สินค้าสั่งผลิต ตามรูป ระยะเวลารอ 45-60 วัน เม็ดคริสตัล เป็นแก้วเจียรเหลี่ยม เกรดสินค้าตกแต่งจากประเทศจีน ไฟถาด คริสตัล กว้าง 80 ซม ยาว 250 ซม (ไม่รวมความยาวโซ่) เหมาะสำหรับ โถงบันได ที่สูง ดู สวยงาม หรูหรา ***รับมัดจำแล้ว ทางร้านไม่คืนเงินนะคะ*** ยกเว้น เกิดความเสียหายจากตัวสินค้า หรือ ทางร้านไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้เท่านั้น  ทางร้านยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวนค่ะ 

฿ 99,000 ฿ 99,000
฿ 85,000 ฿ 85,000 -14%
สินค้าหมด

สินค้าสั่งผลิต ตามรูป ระยะเวลารอ 45-60 วัน เม็ดคริสตัล เป็นแก้วเจียรเหลี่ยม เกรดสินค้าตกแต่งจากประเทศจีน ไฟถาด คริสตัล กว้าง 60 ซม ยาว 200 ซม (ไม่รวมความยาวโซ่) เหมาะสำหรับ โถงบันได ที่สูง ดู สวยงาม หรูหรา ***รับมัดจำแล้ว ทางร้านไม่คืนเงินนะคะ*** ยกเว้น เกิดความเสียหายจากตัวสินค้า หรือ ทางร้านไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้เท่านั้น  ทางร้านยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวนค่ะ 

฿ 69,000 ฿ 69,000
฿ 59,000 ฿ 59,000 -14%
สินค้าหมด

สินค้าสั่งผลิต ตามรูป ระยะเวลารอ 45-60 วัน เม็ดคริสตัล เป็นแก้วเจียรเหลี่ยม เกรดสินค้าตกแต่งจากประเทศจีน ไฟถาด คริสตัล กว้าง 50 ซม ยาว 200 ซม (ไม่รวมความยาวโซ่) เหมาะสำหรับ โถงบันได ที่สูง ดู สวยงาม หรูหรา ***รับมัดจำแล้ว ทางร้านไม่คืนเงินนะคะ*** ยกเว้น เกิดความเสียหายจากตัวสินค้า หรือ ทางร้านไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้เท่านั้น  ทางร้านยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวนค่ะ 

฿ 45,000 ฿ 45,000
฿ 39,000 ฿ 39,000 -13%
สินค้าหมด

สินค้าสั่งผลิต ตามรูป ระยะเวลารอ 45-60 วัน เม็ดคริสตัล เป็นแก้วเจียรเหลี่ยม เกรดสินค้าตกแต่งจากประเทศจีน ไฟถาด คริสตัล กว้าง 40 ซม ยาว 120 ซม เหมาะสำหรับ ห้องโถง ที่กว้าง และสูง ดู สวยงาม หรูหรา ***รับมัดจำแล้ว ทางร้านไม่คืนเงินนะคะ*** ยกเว้น เกิดความเสียหายจากตัวสินค้า หรือ ทางร้านไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้เท่านั้น  ทางร้านยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวนค่ะ 

฿ 45,000 ฿ 45,000
฿ 39,000 ฿ 39,000 -13%
สินค้าหมด

สินค้าสั่งผลิต ตามรูป ระยะเวลารอ 45-60 วัน เม็ดคริสตัล เป็นแก้วเจียรเหลี่ยม เกรดสินค้าตกแต่งจากประเทศจีน ไฟถาด คริสตัล กว้าง 120 ซม ยาว 200 ซม (ไม่รวมความยาวโซ่) เหมาะสำหรับ ห้องโถง ที่กว้าง และสูง ดู สวยงาม หรูหรา ***รับมัดจำแล้ว ทางร้านไม่คืนเงินนะคะ*** ยกเว้น เกิดความเสียหายจากตัวสินค้า หรือ ทางร้านไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้เท่านั้น  ทางร้านยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวนค่ะ 

฿ 190,000 ฿ 190,000
฿ 155,000 ฿ 155,000 -18%
สินค้าหมด

สินค้าสั่งผลิต ตามรูป ระยะเวลารอ 45-60 วัน เม็ดคริสตัล เป็นแก้วเจียรเหลี่ยม เกรดสินค้าตกแต่งจากประเทศจีน ไฟถาด คริสตัล กว้าง 85 ซม ยาว 160 ซม (ไม่รวมความยาวโซ่) เหมาะสำหรับ ห้องโถง ที่กว้าง และสูง ดู สวยงาม หรูหรา ***รับมัดจำแล้ว ทางร้านไม่คืนเงินนะคะ*** ยกเว้น เกิดความเสียหายจากตัวสินค้า หรือ ทางร้านไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้เท่านั้น  ทางร้านยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวนค่ะ 

฿ 65,000 ฿ 65,000
฿ 55,000 ฿ 55,000 -15%
สินค้าหมด

สินค้าสั่งผลิต ตามรูป ระยะเวลารอ 45-60 วัน เม็ดคริสตัล เป็นแก้วเจียรเหลี่ยม เกรดสินค้าตกแต่งจากประเทศจีน ไฟถาด คริสตัล กว้าง 80 ซม ยาว 108 ซม (ไม่รวมความยาวโซ่) เหมาะสำหรับ ห้องโถง ที่กว้าง และสูง ดู สวยงาม หรูหรา ***รับมัดจำแล้ว ทางร้านไม่คืนเงินนะคะ*** ยกเว้น เกิดความเสียหายจากตัวสินค้า หรือ ทางร้านไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้เท่านั้น  ทางร้านยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวนค่ะ 

฿ 62,000 ฿ 62,000
฿ 52,000 ฿ 52,000 -16%
สินค้าหมด

สินค้าสั่งผลิต ตามรูป ระยะเวลารอ 45-60 วัน เม็ดคริสตัล เป็นแก้วเจียรเหลี่ยม เกรดสินค้าตกแต่งจากประเทศจีน ไฟถาด คริสตัล กว้าง 80 ซม ยาว 120 ซม (ไม่รวมความยาวโซ่) เหมาะสำหรับ ห้องโถง ที่กว้าง และสูง ดู สวยงาม หรูหรา ***รับมัดจำแล้ว ทางร้านไม่คืนเงินนะคะ*** ยกเว้น เกิดความเสียหายจากตัวสินค้า หรือ ทางร้านไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้เท่านั้น  ทางร้านยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวนค่ะ 

฿ 62,000 ฿ 62,000
฿ 52,000 ฿ 52,000 -16%
สินค้าหมด

สินค้าสั่งผลิต ตามรูป ระยะเวลารอ 45-60 วัน เม็ดคริสตัล เป็นแก้วเจียรเหลี่ยม เกรดสินค้าตกแต่งจากประเทศจีน ไฟถาด คริสตัล กว้าง 100 ซม ยาว 220 ซม เหมาะสำหรับ ห้องโถงบันได ที่ สุง 5-6 เมตร ดู สวยงาม หรูหรา ***รับมัดจำแล้ว ไม่คืนเงินนะคะ*** ยกเว้น เกิดความเสียหายจากตัวสินค้า หรือ ทางร้านไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้ ทางร้านยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวนค่ะ 

฿ 99,000 ฿ 99,000
฿ 79,000 ฿ 79,000 -20%
สินค้าหมด

สินค้าสั่งผลิต ตามรูป ระยะเวลารอ 45-60 วัน เม็ดคริสตัล เป็นแก้วเจียรเหลี่ยม เกรดสินค้าตกแต่งจากประเทศจีน ไฟถาด คริสตัล กว้าง 60 ซม ยาว 210 ซม เหมาะสำหรับ ห้องโถงบันได ที่ สุง 5-6 เมตร ดู สวยงาม หรูหรา ***รับมัดจำแล้ว ไม่คืนเงินนะคะ*** ยกเว้น เกิดความเสียหายจากตัวสินค้า หรือ ทางร้านไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้ ทางร้านยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวนค่ะ 

฿ 55,000 ฿ 55,000
฿ 44,900 ฿ 44,900 -18%
สินค้าหมด

สินค้าสั่งผลิต ตามรูป ระยะเวลารอ 45-60 วัน เม็ดคริสตัล เป็นแก้วเจียรเหลี่ยม เกรดสินค้าตกแต่งจากประเทศจีน ไฟถาด คริสตัล กว้าง 1. เมตร เหมาะสำหรับ ห้องโถง ที่กว้าง และสูง ดู สวยงาม หรูหรา ***รับมัดจำแล้ว ทางร้านไม่คืนเงินนะคะ*** ยกเว้น เกิดความเสียหายจากตัวสินค้า หรือ ทางร้านไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้เท่านั้น  ทางร้านยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวนค่ะ 

฿ 120,000 ฿ 120,000
฿ 99,000 ฿ 99,000 -18%
สินค้าหมด
Powered by MakeWebEasy.com